Phù phép rút ruột bảo hiểm xe cơ giới Lập hồ sơ giả để nâng mức độ nghiêm trọng của tai nạn hay nhân viên bảo hiểm bắt tay với khách hàng để có thêm tiền bồi thường, chia chác… Mặc dù biết, nhưng các doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải bó tay khi không chứng minh được sai sót. Tai nạn rồi mới mua bảo hiểm Theo ông Vũ Chí Huy, Phó Tổng Giám đốc Hội sở phía Bắc Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), tình hình gian lận bảo hiểm xe cơ giới ngày càng tăng về số lượng với những hình thức, thủ đoạn tinh Chi tiết >>