BAOVIET Bank – Bảo hiểm xe cơ giới 1.      Quyền lợi bảo hiểm ·        Bồi thường thiệt hại vật chất xe do: o       Tai nạn bất ngờ; o       Đâm va, lật đổ; o       Hoả hoạn, cháy, nổ; o       Thiên tai như: bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần; o       Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe. ·        Bồi thường trách nhiệm dân sự của chủ xe do: o       Thiệt hại ngoài hợp đồng do xe cơ giới gây ra về người và tài sản đối với bên thứ ba; o       Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo Chi tiết >>