An toàn trên xe hơi và những con số Những điều tra, nghiên cứu về mức độ an toàn trên xe hơi luôn cung cấp cho các nhà sản xuất cũng như người sử dụng những kết quả rất ý nghĩa. Bạn hẳn cũng muốn biết những con số thống kê và dự tính dưới đây. Khoảng 25% tai nạn gây ra do lái xe đã dự tính không chính xác về xe của mình. Chỉ có 60% lái xe phanh đủ mạnh để hệ thống chống khóa phanh bật lên trong trường hợp khẩn cấp. Nếu tất cả các ô tô trên thị trường được lắp Hệ thống Chi tiết >>