xuanthanh

Trong cuộc sống, không ai có thể lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Vì thế, chỉ cần bạn quan tâm và tìm đến với Bảo hiểm Xuân Thành, tham gia các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính cho gia đình và bảo vệ tài chính cho hoạt động kinh doanh của bạn…chúng tôi sẽ ở bên cạnh bạn, cùng chia sẻ bù đắp những tổn thất mà bạn chẳng may gặp phải.
Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới tại Bảo hiểm Xuân Thành, bạn sẽ nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất, cùng với nhiều lợi ích hấp dẫn và mức phí ưu đãi nhất.
Công tác bồi thường tốt, hỗ trợ khách hàng kịp thời khi họ gặp rủi ro bất ngờ xảy ra (trong phạm vi bảo hiểm) luôn được Bảo hiểm Xuân Thành quan tâm và chú trọng hàng đầu. Hãy đến với Bảo hiểm Xuân Thành, bạn sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất.
1. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với bên thứ ba:
Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới theo theo Nghị Định 103/2008/NĐ-CP và Thông Tư 126/2008/TT-BTC.
Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm Xuân Thành giúp bảo vệ các trách nhiệm hợp pháp của bạn đối với:
– Những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới của bạn gây ra.
– Những thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới của bạn gây ra.
2. Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe cơ giới:
Đây là loại hình bảo hiểm rất cần thiết với các chủ phương tiện xe cơ giới để bảo vệ bản thân và người ngồi trên phương tiện cơ giới của chính bạn.
Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm Xuân Thành giúp bảo vệ bản thân bạn và các trách nhiệm hợp pháp của bạn đối với những thiệt hại về thân thể đối với người lái, phụ xe và những người được chở trên xe cơ giới của bạn khi đang tham gia giao thông. Số tiền bồi th­ường bảo hiểm cao hay thấp phụ thuộc vào giá trị thiệt hại thực tế của người được bảo hiểm và quy tắc bồi th­ường bảo hiểm, đồng thời không vượt quá các chi phí thực tế mà người được bảo hiểm phải gánh chịu.
3. Bảo hiểm vật chất xe cơ giới:
Đây là loại hình bảo hiểm rất cần thiết với chủ phương tiện cơ giới để đảm bảo an toàn tài chính cho chính bản thân bạn và gia đình bạn.
Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm Xuân Thành giúp bảo vệ toàn diện về mặt tài chính cho chủ phương tiện xe cơ giới về các thiệt hại do tai nạn gây ra cho toàn bộ xe của bạn:
– Những thiệt hại về vật chất xe do tai nạn bất ngờ, đâm va, lật đổ;
– Những thiệt hại về vật chất xe do hỏa hoạn, cháy nổ;
– Những thiệt hại về vật chất xe do rủi ro do thiên tai như lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
– Thiệt hại toàn bộ trong trường hợp mất cắp toàn bộ xe hoặc xe bị thiệt hại trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an toàn, hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe.

Nguồn xti.com.vn

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)