85419

Bảo hiểm xe cơ giới cung cấp nhiều lựa chon nhằm bảo vệ người được bảo hiểm trước những rủi ro khi sử dụng và quản lý chiếc xe được bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thiệt hại vật chất xe, trách nhiệm dân sự đối với hàng hoá vận chuyển trên xe, tai nạn đối với tài/ phụ xe và hành khách.
Phần I: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiện dân sự của chủ xe cơ giới.
Đối tượng bảo hiểm:
Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
  Phạm vi bảo hiểm:
– Thiệt hại về thân thể và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
– Thiệt hại về sinh mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
  Số tiền bảo hiểm:
– Thiệt hại về người: 50.000.000đ/người/vụ tai nạn.
– Thiệt hại về tài sản: 50.000.000đ/vụ tai nạn.
Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm được quy định cụ thể theo Thông tư 126/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính.
Thời hạn bảo hiểm: 1 năm.
Phần II: Bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới.
  Mục I: Bảo hiểm tự nguyện trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
Bên cạnh bảo hiểm TNDS bắt buộc theo luật định, PAC cũng cung cấp loại hình bảo hiểm tự nguyện TNDS với mức trách nhiệm vượt trên mức bắt buộc để đáp ứng được đòi hỏi bồi thường trong trường hợp số tiền tổn thất nhiều hơn mức trách nhiệm bắt buộc theo luật. Các điều kiện điều khoản tuân thủ thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ tài chính và điều khoản bổ sung của PAC.
  Mục II: Thiệt hại vật chất xe.
Đối tượng bảo hiểm:
Các loại xe cơ giới hoạt động trong lãnh thổ nước Việt Nam, bao gồm: thân, khung, vỏ, máy móc và các trang thiết bị khác trên xe.
Phạm vi bảo hiểm:
PAC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp như đâm va, lật đổ, hoả hoạn, cháy nổ, bão lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, cướp, mất cắp, mất toàn bộ xe… Đồng thời PAC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất.
Số tiền bảo hiểm:
Là số tiền mà chủ xe yêu cầu PAC bảo hiểm cho chiếc xe của mình. Chủ xe và PAC có thể thoả thuận theo giá thực tế trên thị trường tại thời điểm tham gia bảo hiểm.
Phí bảo hiểm:
Căn cứ vào vào giá trị xe và các điều khoản mở rộng khác, PAC sẽ cung cấp mức phí bảo hiểm hợp lý nhất.
  Mục III: Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe
(Chỉ áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hàng hoá)
Đối tượng bảo hiểm:
Chủ xe cơ giới sử dụng xe cơ giới trên lãnh thổ Việt Nam tham gia kinh doanh vận tải hàng hoá theo hợp đồng đã được ký kết.
Phạm vi bảo hiểm:
Trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, PAC thanh toán cho chủ xe số tiền mà chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng những thiệt hại về hàng hoá vận chuyển trên xe theo quy định của Luật Dân sự.
Ngoài ra, PAC còn thanh toán cho chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm: ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hoá; bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hoá trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
    Phí bảo hiểm:
Tuỳ thuộc vào chủng loại hàng hoá và mức trách nhiệm bảo hiểm, PAC sẽ cung cấp mức phí bảo hiểm hợp lý nhất theo quy định.
 Mục IV: Bảo hiểm tai nạn con người.
   Đối tượng bảo hiểm:
Lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe.
Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm cho thương tật về thân thể đối với người được bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.
    Phí bảo hiểm & Số tiền bảo hiểm:
Phí bảo hiểm được căn cứ theo số tiền bảo hiểm cho từng cá nhân và tổng số chỗ ngồi trên xe, do PAC quy định.
Thời hạn bảo hiểm: 01 năm.
Điều khoản mở rộng.
– Bảo hiểm mới thay cũ.
– Bảo hiểm lựa chọn cơ sở sửa chữa.
– Bảo hiểm thuê xe trong thời gian sửa chữa.
– Bảo hiểm vật chất xe đối với xe tạm nhập tái xuất.
– Bảo hiểm ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
– Bảo hiểm thiệt hại động cơ do hiện tượng thuỷ kích.
– Bảo hiểm trách nhiệm xe cùng chủ.

Nguồn pacvn

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: +2 (from 2 votes)
Công Ty Cổ Phần Bảo hiểm Phú Hưng (PAC), 10.0 out of 10 based on 3 ratings