baohiem-svic

–   Bảo hiểm vật chất xe cơ giới: Là loại hình Bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài mong muốn, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe
–   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3: Là loại hình Bảo hiểm cho thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản do xe cơ giới gây ra đối với bên thứ ba
–   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách trên xe: Là loại hình Bảo hiểm Bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách ngồi trên xe theo hợp đồng vận chuyển hành khách
–   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe: SVIC sẽ thanh toán cho chủ xe số tiền tổn thất thực tế khi có sự kiện Bảo hiểm xảy ra, mà chủ xe phải bồi thường theo quy định của pháp luật đối với những thiệt hại về hàng hóa vận chuyển trên xe cho chủ hàng.
–   Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe:Bảo hiểm SVIC sẽ bồi thường thiệt hại về thân thể, tính mạng của người tham gia bảo hiểm do tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe đang tham gia giao thông.

Nguồn : svic

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)